0 (534) 250 2013
info@denizkumuanaokulu.com
Veli Girişi
atatürk

Hakkımızda

Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu unutulmamalıdır.

Deniz Kumu Anaokulu Eğitim Prensipleri

 • Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim vermek.
 • Çocukların Türkçeyi doğru kullanmalarını ve güzel konuşmalarını sağlamak.
 • Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemek, öz bakım becerileri kazandırmak ve onu ilkokula hazırlamak.
 • Eğitim sürecinde basitten zora ilkesini hedef alarak öğrenmelerini sağlamak.
 • Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek.
 • Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Oynayarak öğrenmelerini sağlamak.
 • Çocuklara iletişimde, onların kişiliğine saygı göstermek, özgüvenlerinin gelişimini desteklemek.
 • Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkinin güven verici yakınlığını hissettirmek.
 • Çocukların hayal güçlerini kullanarak yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak.
 • Eğitim süreceini çocuğun ve ailenin etkin katılımıyla planlamak.
 • Etkinlikler düzenlerken çocukların ilgi ve gereksinimlerini ayrıca çevrenin ve okulun olanaklarını göz önünde bulundurmak.
 • Rehberlik hizmeti ve Pedegog desteği vermek.